Konferanslar

Derneğimizde toplumu ilgilendiren çeşitli konularda bilim insanları, sanatçı, gazeteci, eğitimciler ve branşında uzman kişilerin sundukları konferans, panel ve seminerler düzenlenir. Bu etkinlikler halka açık ve ücretsizdir.