Türkçe Kitap Kulübü

Üyelere yönelik bu programda, ayda bir kez Doç. Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÖNDER yönetiminde toplanan Kitap Kulübü daha önceden belirleyip okudukları kitabı söyleşirler.