Yemek Kulübü

Yemek Kulübü üyelerimizden oluşur ve her ay toplanır. Genelde üyelerimizin arasından gönüllü şef veya dışarıdan bir şef tarafından hazırlanan menü hep birlikte üye salonunda yenilir ve masraflar katılımcılar arasında paylaşılır. Bu yıl 4üncüsü gerçekleşecek olan TAD Yemek Yarışması, Kulübümüzün artık gelenekselleşmiş bir etkinliği haline gelmiştir.